Til neste års studenter                                                                      

Velkommen til mitt siste blogginnlegg i modul tre av emnet Digital Markedsføring

Jeg har nettopp fullført tredje modul i valgemnet Digital markedsføring. Emnet har vært meget interessant og lærerikt, og det har bydd på mye mer enn jeg hadde sett for meg. Hovedmålet, som foreleser Karl Phillip Lund gav oss, var å arbeide for å gjøre oss så attraktive på arbeidsmarkedet som mulig. For å nå dette målet var det en del oppgaver som stod på agendaen, og den største av dem var å opprette og drive en nettbutikk på egenhånd, med en tidsfrist på 5 uker. Nå er det deres tur til å bli kastet ut i dette. Jeg ønsker å bidra med noen enkle tips og råd, slik at dere kan unngå feilene jeg gjorde, og samtidig dra nytte av det som fungerte bra.

Planlegging:

Ikke sett i gang for sent! Planleggingsfasen er svært viktig for å ende opp med et godt resultat. I oppstarten får man kastet mye informasjon i fanget. Vår gruppe (Karamelsk) brukte mye tid på å planlegge, men vi klarte ikke å gjøre all informasjonen om til handling tidlig nok. Jeg vil derfor understreke at evnen til å sette i gang raskt er svært viktig. God planlegging er et godt utgangspunkt for å nå målet, men ikke vær redd for å gjøre endringer underveis. Vi opplevde at veien til målet var fjernt fra det vi planla til å begynne med. Som foreleser Karl Phillip sa til oss i begynnelsen av de 5 ukene: «Velg en retning og implementer som et helvete».  

Spesifikke tips til planleggingsfasen:

  1. Be the first, not the last: Sett i gang med planleggingen så fort som mulig. Dette vil gi dere medfart som vil føre til en god flyt videre gjennom de neste fasene av nettbutikkprosjektet.
  • Viktigheten av å ha en plan B: Planlegg for flere mulige utfall. Å forutse utfallet av plan A, er etter min mening nærmest umulig. Dere vil da nyte godt av å planlegge foret utfall ulikt fra den originale planen. Dette vil gi gruppen deres flere ben og stå på. «Planning is everything, but the plan is nothing».

Opprettelse:

Youtube er deres beste venn! Opprettelsesfasen handler om å forberede det praktiske. Det handler om alt som må på plass for at det skal være mulig å drifte nettbutikken, slik som design på nettbutikken, betalingsmetode, analyseverktøy og fraktløsninger. For vår gruppe (Karamelsk), var funksjoner i Shopify meget tidkrevende. Mine medstudenter og megsatt flere timer der vi prøvde og feiletfor at funksjonene i Shopify til slutt skulle fungere slik vi ønsket. Her fikk vi virkelig erfare at «Learning by doing» har noe for seg. Når man står fast og oppgaven virker håpløs, er en av mine tips å bruke Youtube. For meg var Youtube essensielt da jeg skulle lære meg Shopify, Google Analytics eller Tag Manager. Bruk internett for alt det er verdt! Søk dere frem, og ikke gi opp før dere har knekket koden. Selv har jeg sittet frustrert i mange dager og følt at Shopify ikke spiller på lag, men tålmodighet ga lønn for strevet, og jeg klarte det til slutt. Min foreleser, Karl Phillip Lund, sa det så fint: «Det er ingen fartsgrense i dette faget»,og det skulle jeg nok tatt mer på alvor. Jo høyere fart du setter, jo mer vil du også få til.

Spesifikke tips til opprettelsesfasen:

  1. Gi aldri opp: De fleste oppgavene dere skal prøve å løse, vil ikke bli løst etter ett forsøk. Bruk hjelpemidler som f.eks. Youtube, eller snakk med foreleser og medstudenter.
  • Deres ambisjonsnivå vil stå i korrelasjon til oppnådd læringsutbyttet: Denne modulen har ingen fartsgrense. Når dere velger ambisjonsnivået i gruppen, er det viktig å ha i bakhodet at jo høyere ambisjonsnivå dere velger, dess større vil læringsutbyttet bli.

Gjennomføring:

Gjennomføringsevne er Alpha og Omega! Gjennomføringen er det siste steget i prosessen og baseres på planleggingen og opprettelsesfasen. Nå skal dere lansere deres helt egne nettbutikk, og alt arbeidet dere har gjort på forhånd vil påvirke gjennomføringen. Vår gruppe, «Karamelsk», var etter min mening litt for avventende og kunne nytt godt av en sterkere gjennomføringsevne. Selv satt det langt inne for meg å lansere noe jeg ikke synes var helt perfekt, men i ettertid ser jeg en fordel ved at vi gjorde det. Man kan planlegge hver minste detalj, men til syvende og sist handler det om å tørre og hoppe ut i det. Basert på min erfaring, har jeg et enkelt tips her: Bruk medstudenter, forelesere og kunder som sparringpartnere. Den beste måten å finne ut av hva som vil fungere og ikke, er ved hjelp av tilbakemeldinger. Det vil derfor være til deres fordel å lansere nettbutikken, selv om dere kanskje ikke er hundre prosent fornøyd. Nettbutikken kan tilpasses og forbedres etter hvert som dere mottar tilbakemeldinger.

Spesifikke tips til gjennomføringsfasen:

  1. Gå ut av komfortsonen: Kanskje vil dere oppleve det samme som meg, atdere sitter med følelse av at nettbutikken ikke er bra nok. Jeg vil understreke viktigheten av å kaste seg ut i det, selv om ikke alt føles perfekt. Gå ut av komfortsonen og lanser nettbutikken så fort dere har mulighet.
  • Bruk klasserommet og nettbutikken som en læringsarena: Ingen er eksperter som nybegynnere. Alle tilbakemeldinger dere kan innhente er av stor verdi. Jeg valgte å tenke på dette som et skoleprosjekt, noe det er, og med dette kommer det noen fordeler. Om alt ikke er perfekt, vil dere ha et miljø som er gull verdt når det kommer til å prøve og feile. Dere er studenter, bruk derfor klasserommet som en læringsarena som gagner dere. Tilbakemeldingene fra medstudenter, forelesere, gjesteforelesere og kunder kan gi dere veiledning til forbedring av nettbutikken.

Personlig læringsutbytte:

Den proaktive studenten vinner! Det er helt avgjørende å ha en proaktiv innstiling. Dere vil bli presentert for temaer, verktøy og fagstoff som dere kanskje aldri har vært innom tidligere.  Vær den proaktive studenten! Det å være i forkant, har vært min nøkkel til å lykkes i denne modulen. Les deg opp på tema før forelesningen og test verktøyene alene. Av emnene jeg selv har hatt til nå, er DIG2103, og spesielt modulen med nettbutikk, det emnet jeg har fått størst personlig læringsutbytte av. Mulighetene i denne modulen blir bare begrenset av eget ambisjonsnivå. Alt ligger til rette for at dere skal kunne sitte igjen med en stor verktøykasse av kunnskap med høy verdi. I forbindelse med deres kommende inntreden i arbeidslivet, er dette også en unik mulighet til å gi dere selv en fordel, for denne kompetansen er svært viktig og ettertraktet i dagens arbeidsmarked. Grip muligheten!

OKR/ ukentlig rapportering vil bidra til stort utbytte! OKR er et systematisk målstyringsverktøy som vil hjelpe dere å holde fokus gjennom hele prosessen. OKR står for Objective & Key Results og dette vil dere ta i bruk for å knytte strategien dere har lagt for nettbutikken, opp mot målbare resultater. Dere vil derfor hver uke bli bedt om å rapportere om fremdriften i prosjektet deres. Dette er en måte å sikre fremdrift og vil være med på å hjelpe dere å drive nettbutikken fremover, basert på målene dere har satt. OKR og ukentlig rapportering vil være vesentlig for at dere skal få stort utbytte av dette emnet. Den proaktive studenten bruker OKR for å sikre at målene er innenfor rekkevidde. På denne måten vil dere til enhver tid vite hvordan dere ligger an. Jeg anbefaler derfor å sette dere godt inn i OKR og ukentlig rapportering for å sikre fremdrift av nettbutikken. Den ukentlige rapporteringen vil også bidra til at dere har en rød tråd gjennom hele prosjektet.

Nyt det så lenge det varer: Ukene der dere skal opprette og drive nettbutikk vil gå fortere enn dere tror, og plutselig vil eksamen være innlevert, nyt det derfor så lenge det varer. Selv kunne jeg ikke vært mer fornøyd med nettbutikk modulen, og alt den har bydd på. Jeg håper dere vil sitte igjen med samme følelse som meg. Det vil lønne seg å være nysgjerrig, uredd og proaktiv. Vær heller ikke redd for å spørre foreleserne om hjelp. Jeg var heldig en heldige studentene som hadde foreleser Karl Phillip Lund, en aktiv og fremtidsrettet person, som bisto oss med god veiledning og gjorde at vi som studenter satt igjen med rikt læringsutbytte. Jeg hadde også inspirerende gjesteforelesere. Håper dere er like heldige med foreleserne som meg, og at dere har hatt nytte av mine refleksjoner. Til slutt vil jeg bare si lykke til med arbeidet, jeg gleder meg til å se hva dere har fått til!

Tags:

No responses yet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *