Plattform som forretningsmodell, det nye gullet?

Hei, og velkommen til mitt femte blogginnlegg! I dette innlegget skal ta jeg for meg en valgfri plattformtjeneste. Ettersom jeg skrev en stor eksamensoppgave om Helthjem, vil jeg bruke dette som utgangspunkt for blogginnlegget. Eksamensoppgaven ble skrevet i lag med Elias Ottem og Oscar Nicolaysen, så derfor vil jeg referere til deres blogg under. Visste du at flere av dagens største bedrifter bruker plattform som forretningsmodell?

https://www.oscarnicolaysen.com/blogg/

https://www.eliasottem.no/?page_id=13

Helthjem er en av de nye utfordrerne på logistikkmarkedet i Norge, de leverer pakker, aviser og magasiner enklere, oftere og raskere enn noen av de andre distributørene i Norge. De gjør hverdagen enklere for tusenvis av personer. Det ble stiftet i 2014, og det er nå til sammen 115 ansatte i Helthjem. Det er hundretusenvis av mennesker som tar i bruk Helthjem for å sende og levere pakker og brev 365 dager i året, og de har til sammen 150 nettbutikker. Da Helthjem ble startet, hadde de ikke så gode resultater, men både rett før, og under Corona-pandemien har resultatene forbedret seg betraktelig, og Helthjem sikter seg inn for å vokse ytterligere fremover.

Hva er en plattformbedrift?

En plattform kan sees på som et elektronisk møtested der hvor to eller flere grupper kan konversere og lage et samspill eller en forbindelse, det har også blitt beskrevet som en digital infrastruktur. Her fungerer selve plattformen som en bro mellom konsumenter og produsenter.

hente fra Tek.no

Hvem er aktørene og hvordan senker de transaksjonskostnadene?

Det er flere aktører som er involvert i Helthjem, disse er avhengig av hverandre, slik som i et økosystem. Et økosystem kan beskrives som en gruppe eller et samfunn, der personer, bedrifter og organisasjoner konverserer og interagerer sammen. Disse samfunnene kan bestå av ulike grupper, alt fra produsenter, konsumenter, leverandører og annet. I dette tilfellet består aktørene av plattformbedriften, alle bedrifter som benytter seg av plattformen og kjøperne som ønsker ulike varer. I tillegg til dette kommer de som leverer betalingsløsningene. Ved hjelp av alle disse aktørene oppstår det en nettverkseffekt, som gjør at Helthjem kan senke transaksjonskostnadene for sine forbrukere. Her kommer altså fordelen ved å være en plattformbedrift tydelig frem. De kan tilby lave priser til sine forbrukere ved hjelp av økosystemet, nettverkseffekten og plattformfordeler.

Helthjem, mer enn bare leveringstjeneste

Helthjem tilbyr ikke bare leveranser og logistikk, men også en digital plattform der man kan sette opp små nettbutikker eller digitale pop-up shops. Her kan du få nettbutikkene eller pop-upsene ferdig levert med Helthjem som leverandør når det kommer til leveranser, samt at de tilbyr digitale betalingsløsninger. I dette tilfellet vil det aktuelle økosystemet være folk som ønsker å bruke tilbudet for å selge sine produkter og kjøperne av de aktuelle produktene.

Helthjem er et godt bindeledd mellom forskjellige grupper mennesker og bedrifter, noe som i bunn og grunn gjør dem til en plattform. Helthjem ønsker å opprette et så stort nettverk som overhodet mulig på deres multifunksjonelle plattform, noe som også kan kjennetegne dem som det verdinettverket de er.

Større nettverk, mindre risiko?

Helthjem gjør også noe som er veldig effektivt for en plattform for å minske risiko, og for å utvide hva de kan tilby, nemlig ved å tilby opprettelse av egne plattformer for nettbutikker og digitale pop-ups. Her skaper de kunder til seg selv, ved at de får hjulpet andre mindre bedrifter i gang, samtidig som ikke gjør seg selv sårbare. Om en av nettbutikkene ikke går bra, vil ikke Helthjem tape på det, men om de lykkes, vil Helthjem tjene på det, ved da å f.eks. få flere leveranseoppdrag. For å oppsummere; jo større nettverk, jo mer jobb, mer lønnsomt.

Som en avslutning vil jeg si at plattform som forretningsmodell er noe jeg tror vi kommer til å se mer og mer av i tiden som kommer. Det er tydelig at flere, både små og store bedrifter, drar stor nytte av plattformstrukturen, og blant kunder virker dette også som en trend.

Hvordan tror du plattformbedrifter vil klare seg den kommende tiden?

Kilder:

Lucas Weldeghebriel, Jon Kåre Stene, “Shifter”, Kolonial, Helt hjem, Amazon og kundereiser, 27.01.2020

“Oneflow”, “Helthjem bruker digitale kontrakter i lanseringen av ny tjeneste,” lesedato. 09.11.21. https://oneflow.com/no/customer-stories/helthjem/

Tarjei Alvær Heggernes, Digital Forretningsforståelse Utgave 3, 2020, Fagbokforlaget.

Arne Krokan, Nettverksøkonomi, 2019

Eksamen Digital forretningsforståelse, Helthjem, Gruppeeksamen

Tags:

4 Responses

  1. Hei, Andreas!

    Så fint at du tar utgangspunkt i en tidligere eksamensoppgave du har skrevet med medstudenter. Det er en kul vinkling – bra jobbet!

    Du nærmer deg omtrent 800 ord, fortsett slik! Husk at eksamen nærmer seg og at blogginnleggene du legger ved kan være med på å påvirke karakteren din! Til neste innlegg vil jeg anbefale deg å legge ved litt flere bilder og eventuelt en relevant video.

    Stå på videre!

    Thea K, studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *