Kan teknologi bidra til å utrydde sult?

Hei, og velkommen til mitt syvende blogginnlegg! Denne uken har vi hatt nye forelesinger og vi har sett nærmere på ulike digitale teknologier som på forskjellige måter kan være med på å endre samfunnet. Min foreleser, Arne Krokan, ville også at vi skulle gå gjennom et digitalt kurs som han selv har laget. Navnet på kurset er « Digital transformasjon og bærekraft », og bygger på hvordan teknologi har bidratt til å endre samfunnet vårt over tid, men også hvordan teknologi vil være med å endre samfunnet i fremtiden. Med bakgrunn i det jeg nettopp fortalte, har vi fått i oppgave å ta for oss et av FN´s bærekraftmål og se på hvordan målet kan forbedres, også ved hjelp av teknologi.

Innhold:

Innledning

FN bærekraftmål sult:

Hvordan kan teknologi være med på å endre sultkatastrofen vi står ovenfor?

Ulike teknologier som kan utrydde sult

Konklusjon

Kilder

Hva er sult?

Utrydde sult - FNs bærekraftsmål
skjermdump FN.no

Bærekraftmålet jeg har valgt, mål nummer to, er å utrydde sult. En kort begrunnelse til hvorfor jeg valgte dette, er fordi å utrydde sult har alltid vært en av de store drømmene mine, nemlig at alle skal ha lik mulighet for å overleve. Selv er jeg fra et av de fattigste landene i verden, Etiopia, nærmere sagt Tigray. For dere som ikke kjenner til det er Tigray en av regionene med høyest fattigdom og minst tilgang på matvarer. Det er ikke bare i Tigray mennesker lider av sult, det er over 815 millioner mennesker som ikke har tilgang på livsviktig næring, det tilsier 1 av 9 mennesker på jorden. Det er flere grunner til dette, blant annet krig, flykt, naturkatastrofer, og dette er bare noen av dem. Før vi går nærmere inn på bærekraftmålet som handler om sult, vil jeg vise en video fra NRK som forteller om sultkatastrofen verden står ovenfor.

Hentet fra Youtube

Bærekraftmål to sult

Smart tech the new tool for African farmers
Skjermdump Phys.org

For å forstå hva bærekraftmål nummer to innebærer, vil jeg se på noen av delmålene FN har lagt frem. Delmål nummer en er «Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker, særlig fattige og personer i utsatte situasjoner, inkludert spedbarn, tilgang til nok, trygg og sunn mat hele året» artikkel. Dette målet er et mål som FN har sagt verden ikke ligger i rute til å nå. Det vil si at FN tror at ut ifra utvikling, vil ikke verden klare å nå dette målet innen 2030. Med tanke på den teknologiske utviklingen i dag, kan det godt være at verden vil nå dette målet allikevel. Delmål nummer 2A: «Blant annet gjennom bedre internasjonalt samarbeid øke investeringene i infrastruktur på landsbygda, i forskning og veiledningstjenester innenfor landbruket, i teknologiutvikling og i genbanker for planter og husdyr, med sikte på å forbedre produksjonskapasiteten i landbruket i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene»Artikkel . Dette delmålet er et mål som vil sikre fremgang innenfor sultkatastrofen i verden, i form av mer kunnskap i landbruksvirksomhet, alt fra forskning, veiledning, teknologiutvikling og retter seg spesifikt mot landbruk i utviklingsland.

Hvordan kan teknologi være med på å endre sultkatastrofen vi står ovenfor?

Teknologi har bidratt til å løse mange ulike store problemer de siste årene, og jeg tror også det kan være med på å endre sultkatastrofen verden står ovenfor, så la oss se nærmere på dette. Her vil jeg trekke frem en video fra Youtube, der Robert Opp fra FN`s world food programme forteller om ulike teknologiselskaper som kan hjelpe til med dette.

Hentet fra Youtube

Ulike teknologier som kan utrydde sult

How can technology be used in the battle against world hunger? | World Economic Forum
Skjermdump World Economic Forum

Det første Robert Opp nevner er droneteknologi som er kunstig intelligens. Her forteller han at hvis det for eksempel kommer en naturkatastrofe, kan AI og maskinlæring hjelpe omverdenen å få oversikt over situasjon og finne ut av hvem som mangler både mat og som for eksempel har mistet huset sitt. Det andre han forteller om er en annen måte å få tak i folk på. Han forteller om at det er flere og flere som nå får telefoner, og de har dermed prøvd ut å nå dem via telefonsamtaler og meldinger. Dette sier han bare er starten, de har faktisk begynt å se på AI power chatbots også, noe som gjør at de kan få mer informasjon og ha mer kontakt. Som et tredje alternativ nevner han blockchain som gjør at de kan få være en del av et marked gjennom ulike mekanismer med kort, koblet opp til for eksempel en telefon. Her forteller han også at de har en fungerende blockchain i Asrock flyktningleir i Jordan, med omtrent 10 000 flyktninger inni. Disse får betalt i sine digitale «lommebøker» månedlig med et blockchain basert system. En viktig faktor å legge til her er transaksjonskostnaden, som er en av fordelene med blockchain. Robert sier at det de sparer på transaksjonskostnadene, kan heller gis bort til flere som trenger det. Et annet selskap Robert Opp snakker om, er i gang med et digitalt bondemarked, som vil gjør at bøndene som bor langt fra ulike markeder, kan få tilgang til større markeder ved hjelp av ulike apper som kobler de på større markeder. Dermed kan de også sitte igjen med mer penger selv. En veldig enkel og fin løsning han også forteller om, er en alle av oss kan delta på. Det er blitt utviklet en App som heter «share the meal», der vi som har mer penger kan være med å donere litt penger, slik at vi kan gi et måltid til et barn hver dag, og dette koster omtrent fire norske kroner. Dette er bare noen av teknologiene som vi kan ta i bruk for å utrydde sult.

Konklusjon

Etter å ha sett på bærekraftmål nummer to, å utrydde sult, og deretter koblet dette opp mot teknologi, vil jeg si at det er mange muligheter per i dag å få til dette. Vi kan blant annet bruke blockchain, AI chatbots eller ulike former for å donere penger. Med alle disse mulighetene, vil jeg si at det det faktisk handler om nå, er å samarbeide om å nå disse målene sammen. Hvis vi som verden samarbeider om disse målene og med så god tilgang på teknologi, kan vi få til dette. Håper du ble litt inspirert til å være med på FN`s bærekraftmål nummer to, å utrydde sult.

Gjerne del din mening i kommentarfeltet!

Kilder:

Bok:

Krokan, A. (2013). Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Artikler:

https://www.ibm.com/blogs/think/no-no/2019/04/25/ny-teknologi-kan-utrydde-sult-2/

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/utrydde-sult

Videor:

https://www.youtube.com/watch?v=RGfsvuVoyZc

https://www.youtube.com/watch?v=8307akdYAA0

Bilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/utrydde-sult

https://www.weforum.org/agenda/2018/11/innovating-for-our-future-of-food-and-agriculture

https://phys.org/news/2019-05-smart-tech-tool-african-farmers.html

Kurs:

https://digit.ntnu.no/courses/course-v1:NTNU+IOT6570+2020/course/

Blogg:

https://www.krokan.com/arne/

Tags:

3 Responses

 1. Hei Andreas
  Takk for at du setter fokus på FNs bærekraftmål 2 om å utrydde sultkatastrofen vi står overfor i vår verden. Dette er et meget viktig tema. Alle mennesker på kloden vår burde fått mulighet til å få oppfylt sitt mest grunnleggende behov, nemlig å kunne spise seg mette hver dag.

  I din oppgavebesvarelse gir du oss innblikk i hvordan teknologi kan benyttes som et verktøy i kampen for å nå FNs bærekraftsmål 2, noe du underbygger ved å vise til sikre kilder både i tekst og i videosnutter. Det er et stort fremskritt at det nå finnes nye teknologiske metoder som forhåpentligvis kan avhjelpe og bistå FNs langsiktige mål om å utrydde sult.
  Mvh
  tante Berit

  • Hei Tante! Tusen takk for en så utfyllende og god tilbakemelding! Det setter jeg stor pris på. Helt enig i at det er et svært viktig tema og at det er store muligheter for forbedring på dette området. Blir spennende og se hvordan dette løses i tiden fremover, igjen takk for at du leste og ga tilbakemelding. Ha en fin fag!

 2. Hei, Andreas!

  Et veldig fint blogginnlegg! Du har fin oppbygging på innlegget og en innholdsfortegnelse er bra (den kunne du også skrevet som en setning). Det er også fint at du har utdypet hva sult er, også i sammenheng med FNs bærekraftsmål. I tillegg er det fint at du skriver om ulike teknologier som kan redde sult, men hva med 3D-printing? Er det en teknologi som kan videreutvikles med hensyn til bærekraftsmålet? Avslutningsvis er det fint at du konkluderer og trekker inn egne refleksjoner.

  Til neste gang vil jeg anbefale deg å legge et fokus på avsnitt, spesielt under «ulike teknologier som kan utrydde sult». Dette er bare litt pirk, men vil hevne blogginnlegget ytterligere.

  Stå på videre mot eksamen!

  Thea K, studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *