Hvordan kan VR og AR teknologi påvirke oss?

Hei og velkommen til mitt fjerde blogginnlegg! Denne uken har vi hatt nye forelesinger, og disse har handlet om ulike typer teknologi. Vi har lært mer om AR (augmented reality), VR (Virtual reality), og 3D-printing. I dette blogginnlegget vil jeg igjen koble temaet opp mot en artikkel. Jeg synes VR og AR virker spennende, derfor vil dette innlegget handle om Virtual og augmented reality! I artikkelen jeg legger ved under, er tematikken «måter Virtual og augmented reality kan spare oss for tid, penger og klimagassutslipp.

Hva er VR og AR?

En mann med VR-briller ser en person som kommer fram fra piksler. Illustrasjon.
ndla.no

Virtual reality, eller kunstig virkelighet er en type datateknologi som lar oss mennesker påvirke eller bli påvirket av et kunstig skapt miljø som skal etterligne virkeligheten. VR er allerede i gang og de neste årene vil det nok bare bli mer og mer brukt. Augmented reality på den andre siden, er en forlengelse av VR. AR lar deg se de omgivelsene med ulike digitale elementer. Et godt eksempel på AR er spillet Pokemon GO. I artikkelen jeg har lagt ved over forteller gründeren av Pointmedia hvor han mener AR og VR teknologien er i dag, og han sier det slik: «Nå er AR- og VR-teknologi så god at de kan bidra til å løse kritiske oppgaver for norske bedrifter. – De som allerede har tatt det i bruk, har et stort forsprang.» Gründeren Jo Jørgen Stordal mener altså at bedrifter som allerede har tatt i bruk AR og VR teknologi har skapt seg et lite konkurransefortrinn.

Så hva kan VR og AR brukes til?

Virtual reality og augmented reality kan brukes på svært mange områder. Det kan for eksempel brukes til å spill, opplæring, produksjon eller prototyper. Tenk deg at du har fått en gjeng med nyansatte i din bedrift. Disse ny ansatte må selvfølgelig læres opp. Når du da skal lære opp nye ansatte kan VR brukes. De ny ansatte kan da prøve å feile så mye de vil å få førstehåndserfaring. Dette gjør at i en opplæringsprosess for ny ansatte kan du spare både tid, penger og ressurser, og best av alt dine nyansatte får førstehåndserfaring.

Et annet eksempel på hva AR og VR kan brukes til kan være en type bruksanvisning til dine ansatte. Se for deg at en av dine ansatte skal fikse en maskin, men vet ikke hvor delene skal eller hvordan den skal gå frem. Da kan en fagmann kommunisere med en nyansatt gjennom AR brillene. Dette gjør at fagmannen ikke trenger å være fysisk til stede, noe som for eksempel kan gjøre at muligheten for å løse komplekse problemer på en mer effektiv måte blir mye høyere.

Hva kan AR og VR tilføre Norge?

Jeg tror at Norge har svært mye å vinne ved å satse stort på AR og VR teknologi. Som jeg nevnte tidligere, kan utnyttingen av AR og VR teknologi ha store gevinster. Først og fremst kan det effektivisere prosesser og måten vi arbeider på i mange av Norges bransjer. Alt fra industri og produksjon til opplæring av nyansatte. Her kan vi også slå to fluer i en smekk. Det kan vi fordi ved hjelp av AR trenger kanskje ikke de nyansatte å fly fra Tromsø til Oslo. Ved at de nyansatte kan bruke AR til å lære kan Norges bedrifter spare penger, samtidig som de tenker på klima. Om vi ser alt i sammenheng kan Norges bedrifter og Norge som land få ned klimagassutslipp, effektivisere arbeidshverdagen og ikke minst leverer enda mer presist etter kunders behov!

Vil AR og VR påvirke måten vi driver digital markedsføring på i dag?

VR og AR har allerede påvirkningskraft på hvordan vi driver digital markedsføring i dag. Vi kan kalle det en type annonseteknologi som har dratt markedsføringsbransjen store steg fremover. Et godt eksempel på kan være en kjendis som lanserer et nytt produkt og bruker AR av seg selv i markedsføringen. Innenfor matvareproduksjon kan det også være med å gi konsumentene høyere troverdighet til produsentene. Ved hjelp av AR kan ulike matprodusenter dokumentere den bærekraftige måten maten deres blir laget på, og dette kan være med på å skape stor tillit.

Før jeg runder av, vil jeg bare kort si at jeg tror det vi har sett av AR og VR til nå, bare er begynnelsen, og at vi bør vente oss store fremskritt i årene som kommer når det gjelder slik teknologi!

Tags:

2 Responses

  1. Hei igjen,

    Overskriften på innlegget ditt vekker en interesse og jeg får lyst til å lese innlegget videre. Jeg liker spesielt at du har valgt å avslutte innlegget i lys av hvordan VR og AR vil påvirke digital markedsføring. I tillegg er det fint å inkludere egne refleksjoner underveis. Din avslutningssetning er veldig fin for å runde av innlegget, men også for å vekke leserens tankeprosess og refleksjoner. Jeg ser en forbedring i måten du avslutter teksten sammenlignet med det forrige innlegget. Bra!

    Til neste gang vil jeg utfordre deg til å forbedre innledningen. Hvordan kan du skape en umiddelbar interesse, men samtidig være informativ? Kanskje en kort innledning om tema med en interessant vinkling og deretter stille et spørsmål før hoveddelen? Leseren trenger nødvendigvis ikke å vite hva dere har hatt forelesning om eller hva oppgaven er dirkete.

    Lykke til – gleder meg til å lese neste innlegg!

    Thea K, studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *