Grønn vekst og den grønne strategitrappa

Hei og velkommen til mitt tiende blogginnlegg! Dette innlegget skal jeg basere på den femte forelesningen i kurset til Cecilie Staude. I Forelesning fem snakket vi om at veien til grønn omstilling og vekst innebærer en stegvis prosess, der interne og eksterne tiltak i en verdikjede skal identifiseres og planlegges. Tiltakene på de ulike stegene legger føringer på etterfølgende markedsføringsaktiviteter for å synliggjøre bærekraftstiltak. Ut ifra dette har jeg valgt å sette søkelys på en valgt bedrift. I innlegget vil jeg knytte bedriften opp mot den «grønne strategitrappa», og komme med forslag til eventuelle tiltak bedriften kan gjøre for å bedre sin posisjon i et av stegene.

reMarkable

Skjermdump fra reMarkable.com

reMarkable er en norsk bedrift med hovedkontor i Oslo. Det er et teknologiselskap som produserer verdens tynneste nettbrett, kalt reMarkable. Deres løsning går ut på å erstatte penn og papir med et ark lignende nettbrett, og det har de fått til. De siste årene har reMarkable blitt et større og større selskap på den internasjonale arenaen, med en enorm vekst på kort tid. Selskapet markedsfører seg som en erstatning av penn og papir og dette kan passe til alle, enten du skal skrive notater til skole, jobb, eller bare vil lage en timeplan. I dette innlegget vil jeg sette reMarkable inn i den grønne strategi trappa og reflektere over hvor i «trappa» de befinner seg i dag. Jeg vil også komme med forslag til tiltak de kan iverksette for å forbedre seg innenfor bærekraft, og til slutt vil jeg komme med en konklusjon.

Skjermdump forelesning 5 – Cecilie Staude

Grønn innovasjon og den grønne strategitrappa

I nyere tid har det blitt satt mer søkelys på innovasjon i bedrifter. For at en bedrift skal være overlevelsesdyktig i dag, må den ikke bare innovere, den må drive innovasjon i et bærekraftig perspektiv. I forbindelse med det har det kommet et nytt begrep, som kalles grønn innovasjon. I boken «Grønn innovasjon – perspektiver, metoder og utfordringer», beskriver Arnekleiv og Sletten fenomenet slik: «Utvikling av ny kunnskap som implementeres i et nytt produkt, prosess eller tjeneste som genererer verdi, samtidig som den totale miljøbelastningen minker og sosiale og økonomiske perspektiver ivaretas i en eller flere faser av produktets/ prosessens/tjenestens livsløp”. (Sletten Arnekleiv, Larssæther, 2004, GRØNN INNOVASJON). Med dette som utgangspunkt kan bedrifter bruke den grønne strategitrappa til å drive innovasjon på en bærekraftig måte. Den grønne strategitrappa brukes for at bedrifter kan gjøre mer med mindre ressurser, og samtidig på en mer bærekraftig måte. Ifølge Per Espen Stoknes er strategitrappa «En metode for å gripe muligheter». (Stoknes, Per Espen, 2021, Grønn Vekst). Modellen består av seks steg som i helhet skal hjelpe bedrifter å drive på en grønnere og mer bærekraftig måte, samtidig som de tjener penger. I dette innlegget vil jeg sette bedriften reMarkable inn i modellen og finne ut av hvilke steg de kan ta i den grønne strategitrappa.

Hvor er reMarkable i den grønne strategitrappa?

Basert på søk og innhentet informasjon, vil jeg anta at reMarkable er i steg 1 av den grønne strategitrappa. Steg 1 i trappa handler om det utvendige. Det utvendige er det som er synlig for allmenheten og som er med på å danne konturene av virksomhetens miljøprofil. Eksempler på dette er 1.  Støtte ideelle organisasjon, definere et samfunnsansvar, 2. Oppfordre ansatte til miljø og sosial innsats lokalt, 3. Utarbeide en bærekraftsrapport og synlighet. Etter å ha undersøkt bedriften, deres bærekraftige tilnærming og synlighet, vil jeg si at steg 1 er der de bør starte. Selv har jeg ikke sett tegn til en eventuell bærekraftsrapport og synlighet rundt det reMarkable gjør for miljøet og det sosiale lokalt. For å bli oppfattet som den bærekraftige bedriften de er, vil jeg anbefale reMarkable å starte med en form for bærekraftsrapport. Ved å starte med dette, kan det tilføre økt verdi, og kundene vil se på reMarkable som en ansvarlig og fremtidsrettet bedrift. Når det gjelder synlighet, kan de også gjøre flere tiltak. Et av tiltakene de kan iverksette er å bruke annonser og markedsføring til å synliggjøre deres arbeid innenfor bærekraft. Grunnen til at jeg mener de bør gjøre dette, er fordi de åpenbart er en bedrift som har tatt bærekraft på alvor, gjennom deres løsning i å erstatte penn og papir med et nettbrett. Dette bidrar mye til flere av bærekraftmålene, om de kan vise dette til kunder ved å kommunisere dette utad, vil de også få den anerkjennelsen de fortjener for deres bærekraftige og innovative løsning. reMarkable har et svært godt utgangspunkt for å drive bærekraftig, og dette kan de utnytte ved å starte med steg 1 i den grønne strategitrappa. Jeg tror at dette kan være med å tilføre deres bedrift økt verdi, synlighet og godt rennommé i tiden fremover.

Konklusjon

reMarkable har til å begynne med et stort potensial innenfor bærekraftig utvikling og innovasjon i deres forretningsmodell og forretningside. Et av verktøyene de kan bruke for å starte prosessen med grønn vekst og synlighet innenfor bærekraft, er den grønne strategitrappa. Ved å ta i bruk dette verktøyet, kan bedriften oppnå høyere verdi, kundene kan oppleve en tilleggsverdi og reMarkable kan vokste ytterligere i den grønne strategitrappa, noe som vil være til deres fordel. Til slutt vil jeg si at jeg er spent på å se hvordan reMarkable vil forholde seg til grønn vekst og bærekraftmålene i tiden som kommer, og at jeg har stor tro på dette selskapet og deres produkt.

Kilder:

Sletten Arnekleiv, Larssæther (2004) GRØNN INNOVASJON –

PERSPEKTIVER, METODER OG UTFORDRINGER, en litteraturstudie

Per Espen Stoknes, 2021, Grønn Vekst og strategitrappa, videoforelesning

Bilde av Remarkable nettbrett: utklipp fra https://remarkable.com/, tatt 05.03.2022

Forsidebilde: Den grønne strategi trapp, tatt fra forelesning med Cecilie Staude, utklippsdato: 05.03.222

Tags:

4 Responses

  1. Hei og takk for flott innlegg. Mye her kan gå rett inn i eksamensoppgaven, da du også har inkludert kilder. Godt jobba

  2. Hei Andreas!

    Dette var et godt innlegg som også Cecilie påpeker! Du skriver godt og du evner å gjøre temaet interessant! Du bør vurdere om dette skal inn som ett av tre blogginnlegg på eksamen! Stå på videre!

    – Sivert, Studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *