Digital økonomi og forretningsmodeller – Refleksjonsnotat

Hei og velkommen til mitt siste blogginnlegg i første del av emnet Digital markedsføring. Nå går det mot slutten av kurset til Arne Krokan, min forleser i del en av kurset. Tiden går fort, og dette innlegget blir et refleksjonsnotat om hva jeg har lært i første delen av kurset. I innlegget vil jeg reflektere litt over hele bloggprosessen og eventuelle utfordringer jeg har møtt på i del en av kurset. Til slutt vil jeg se nærmere på hva konsekvensene av det jeg har lært kan bli, både for min egen del, og med tanke på samfunnsutviklingen. Jeg vil også reflektere litt over hele bloggprosessen og eventuelle utfordringer jeg har møtt på.

Prosessen fra start til slutt

Vi startet med forelesninger tidlig i januar, og disse ble holdt av min foreleser Arne Krokan. Arne Krokan har vært en fremragende foreleser, som har brukt flere ulike digitale verktøy for å gi oss gode zoom forelesninger. Jeg vil også nevne Marius Vetaas Thomassen, som jeg har sittet i Q&A med hver onsdag i hele januar. Vi har diskutert mange ulike temaer knyttet opp mot digital markedsføring og det digitale samfunnet vi lever i. Dette har vært til god hjelp, både for å forstå faget i seg selv, men også i forbindelse med hvordan dette foregår ute i verden. Til slutt vil jeg takke flere gode studentassistenter som har pushet meg til å skrive bedre og bedre blogginnlegg. De har fulgt meg opp, kommentert blogginnleggene mine og fått meg til å reflektere over hvordan jeg kan få størst utbytte av faget digital markedsføring. En stor takk til dere alle sammen!

Hva jeg har lært

I Kurset som helhet har jeg fått en bredere forståelse for samspillet mellom teknologiutvikling, samfunnsendring og hvilke konsekvenser dette har for ulike typer organisasjoner. Vi har også hatt en bratt læringskurve når det kommer til bruken av digitale verktøy som blogg, Facebook, Linkedin, Twitter, samskrivingsverktøy, sosiale bokmerker og andre sosiale tjenester. I tillegg har jeg fått mer kjennskap til flere av de viktigste endringene GDPR(General Data Protection Regulation) skaper i forbindelse med digital markedsføring.

Digital markedsføring er svært relevant i den tiden vi lever i nå. Av fagene jeg har hatt til nå, er Digital markedsføring det faget som har utfordret meg mest, men på en positiv måte. Det er ikke alt jeg forstår ennå, men bare på denne korte tiden, føler jeg meg allikevel mer rustet til å ta del i det digitale nettsamfunnet vi er i startfasen av nå. Faget DIG2103 er et omfattende og ikke minst krevende fag, men til gjengjeld vil det gi meg en stor og bred verktøykasse til å håndtere de store endringene vi står ovenfor i den digitale verden vi er på vei inn i. Del en av kurset har handlet om digital økonomi og forretningsmodeller. Dette er noe av det som interesserer meg mest. Vi er nå i overgangen fra web 2 til web 3. Det digitale samfunnet er i stor vekst, og vi blir mer og mer digitale for hver dag som går. Vi går blant annet over til en mer digital økonomi, der plattform som forretningsmodell er blitt en svært lønnsom måte å drive forretninger på.  

Blogginnlegg og temaer

I del en av kurset med Arne Krokan har vi gjort noe som er helt nytt for meg. Vi har levert to blogginnlegg hver tirsdag og fredag klokken 20:00 i hele januar. I disse blogginnleggene har vi tatt for oss temaene for uken, slik at vi har lært oss å gå litt dypere inn i hvert av teamene vi har tatt for oss. De temaene jeg synes har vært mest interessante, har jeg skrevet om i blogginnleggene mine. Dette er «Studenttilværelsen under koronapandemien», «Plattform- og delingsøkonomi «, «Det er ikke et spørsmål om, men når, kunstig intelligens vil være en del av fremtiden vår», «Hvordan kan VR og AR teknologi påvirke oss?», «Plattform som forretningsmodell, det nye gullet?», «Er filterbobler og ekkokammre til skade for samfunnsutviklingen?» og «Kan teknologi bidra til å utrydde sult?».

Hva konsekvensene av det jeg har lært kan bli, både for min egen del og samfunnsutviklingen

Verden endrer seg raskere enn noen gang før, på grunn av den teknologiske utviklingen. Dette får konsekvenser for både meg som enkeltperson og for samfunnsutviklingen. Når det kommer til konsekvenser for enkeltpersoner, vil jeg anta at det å gå inn i en mer digital verden både kan by på positive og negative konsekvenser. Det negative for meg kan være at jeg som et sosialt vesen, blir mer og mer digital. I alle år har menneskenes instinkt vært å sosialisere seg, og dette får jeg en følelse av at det kan bli mindre og mindre av. På den andre siden vil jeg kunne kjenne på mer frihet, i den forstand at med de digitale verktøyene vi har og vil få i fremtiden, kan arbeid og oppgaver bli gjort fra nesten overalt i verden.

Når det kommer til samfunnsutviklingen, er teknologi den største driveren for videre utvikling. Det er blitt diskutert svært mye hvilke konsekvenser dette vil ha. Et tema som ofte blir tatt opp er om arbeidsplasser forsvinner, med tanke på robotisering av samfunnet. Tvert imot tror jeg heller at den teknologiske utviklingen vil være med å effektivisere oss selv og ulike arbeidsprosesser. Dette vil føre til at vår fremtidige jobbhverdag vil se annerledes ut. I forbindelse med næringslivet, tror jeg det vil komme nye muligheter som vil legge til rette for nye måter å drive forretninger på. Jeg kan se for meg at den vanlige jobbhverdagen vil bli seende helt annerledes ut, men at hver og en av oss fortsatt vil jobbe, bare ikke på samme måte som i dag.

Avslutning og veien videre

Avslutningsvis vil jeg nevne hvilke forelesere jeg skal ha i de neste delene av kurset dette semesteret: Cecilie Staude, Marius Vetaas Thomassen og Karl Philip Lund. Jeg ser frem til kommende forelesninger, mer fysisk oppmøte og å få mer kunnskap innenfor digital markedsføring. Planen som er lagt fremover for dette emnet ser veldig spennende ut, og bloggene vil jeg fortsette med. Dette gjør jeg både for at interesserte lesere kan være med på min reise i dette faget, og slik at jeg selv kan bruke bloggen som et veldig nyttig verktøy for videre læring.

Kilder:

Forsidebilde:

https://www.dagensperspektiv.no/2019/teknologiens-muligheter-og-utfordringer

Tags:

One response

  1. Hei Andreas.
    Dette var et godt refleksjonsnotat. Du gir oss et grundig innblikk i prosessen du har hatt tilknyttet kurset du har gjennomført i januar. Jeg synes du resonnerer bra om hvilke tanker du selv har om hvordan den teknologiske utviklingen påvirker oss både på individ- og samfunnsnivå. Det er spennende å følge bloggen din, jeg heier på deg videre.
    Mvh tante Berit

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *