Blogg

Hvordan vi lærer best

Hei, og velkommen til et litt annerledes blogginnlegg! Denne uken har vi fått i oppgave og lage[…]

Tips til nettverksbygging og hvordan skaffe seg en mentor

Hei, og velkommen til et nytt blogginnlegg! Denne uken har vi gått dypere inn i nettverksbygging generelt[…]

Barrierer for bærekraft kommunikasjon

Hei og velkommen til mitt nyeste blogginnlegg. I dette innlegget skal jeg se nærmere på de fem[…]

Grønn vekst og den grønne strategitrappa

Hei og velkommen til mitt tiende blogginnlegg! Dette innlegget skal jeg basere på den femte forelesningen i[…]

Beslutningsreise

Hei! Nå er jeg ferdig med del en av kurset i digital markedsføring og jeg beveger meg[…]

Digital økonomi og forretningsmodeller – Refleksjonsnotat

Hei og velkommen til mitt siste blogginnlegg i første del av emnet Digital markedsføring. Nå går det[…]

Kan teknologi bidra til å utrydde sult?

Hei, og velkommen til mitt syvende blogginnlegg! Denne uken har vi hatt nye forelesinger og vi har[…]

Er filterbobler og ekkokammre til skade for samfunnsutviklingen?

Hei og velkommen til mitt sjette blogginnlegg! I dette blogginnlegget skal jeg se nærmere på filterbobler og[…]

Plattform som forretningsmodell, det nye gullet?

Hei, og velkommen til mitt femte blogginnlegg! I dette innlegget skal ta jeg for meg en valgfri[…]